Boca Loho Foundation Dongeradeel
Opgesteld door penningmeester: J. Schaap


Financieel verslag 2016: Exploitatierekening

Ontvangsten Uitgaven

Sponsoring algemeen                                                                          255,70
Opbrengst markten Gambia                                                           240,00                                                                                              

Uitbetaalde leraarsalarissen                                                           240,00
Sponsoring schoolkinderen                                                              250,00                                                    

 Uitbetaald geld voor bouw van veranda aan school Kiti 775,00

2016 besteed aan schooldoeleinden                                     1.015,00
Opbrengst markten Nederland                                                   1.515,00 (Waarvan € 500 voor scholing)
Kosten Website 37,00

Rente bank Gambia                                 PM
Bankkosten                                              145,50
Kosten verschepingen                        585,00
Was te besteden scholing                    1.225,00
Deel markten Nederland                         500,00
Sponsoring scholing                          '16.250,00
Besteed aan scholing                         -1.015,00
Nog besteden scholing                           960,00

Nadelig saldo 2016                                521,80                                                             Besteding waterproject Sinchu Alagie
                                                                                                                                         Koersstijging GDL PMVillage 1.000,00
                                                                                                                                        Totaal 2.782,50

Balans
Bezittingen Schulden

                                 31-12-2015                                    31-12-2016                                                        31-12-2015                                             31-12-2016

Banksaldo Nederland                                                    2.923,47                                                              2.401,67
Kasgeld                                                                     48,3548,35
Vermogenspositie                                                         3.005,82                                                               2.484,02
Banksaldo Gambia                                           34,0034,00  (=Gdl 1.719)

Totaal                           3.005,82                                    2.484,02                                                              3.005,82                                                      2.484,02

Toelichting/Opmerking:
De balans geeft een overzicht van de bezittingen (en de schulden) van de stichting.

De voor- of achteruitgang in vermogen bestaat uit het positieve of negatieve resultaat.
In cijfers

:Vermogenspositie begin/einde jaar                        3.005,82     2.484,02

Nog te besteden uit resultaten aan scholing                                                                                        1.225,00                                                             960,00
Nog te besteden uit resultaten overig                                                                                                   0,000,00
Vermogenspositie einde jaar                                   1.780,82     1.524,02
Over de vermogenspositie per 31-12 2016 dient nog het volgende te worden vermeld:
De ontvangen gelden voor de verschillende projecten worden bijgehouden in de administratie d.m.v.
het zichtbaar maken van een nog te besteden bedrag.
Dit jaar is voornamelijk uit de opbrengsten van markten een nieuw waterproject gefinancierd.
De school in Kiti blijven we financieel volgen, in 2016 werden nog enkele salarisbetalingen gedaan en
er werd nog geld besteed aan de bouw van een veranda aan de school. Voor de school wordt gewerkt
aan een situatie waarbij in de toekomst de volledige financiering wordt geregeld door de overheid.
Scholing in het algemeen is een belangrijk speerpunt van de stichting
Zie voor de ontwikkelingen ook onze website.

Boca Loho Foundation Dongeradeel
Opgesteld door penningmeester: J. Schaap


Financieel verslag 2016: Exploitatierekening

Ontvangsten Uitgaven

Sponsoring algemeen 255,70
Opbrengst markten Gambia                                  240,00                                                                                                  Uitbetaalde leraarsalarissen 240,00
Sponsoring schoolkinderen 250,00                                                                                          Uitbetaald geld voor bouw van veranda aan school Kiti 775,00

2016 besteed aan schooldoeleinden                    1.015,00
Opbrengst markten Nederland1.                             515,00 (Waarvan € 500 voor scholing)
Kosten Website 37,00

Rente bank Gambia                                              PM                             
Bankkosten                                                           145,50
Kosten verschepingen                                           585,00
Was te besteden scholing                                   1.225,00
Deel markten Nederland                                        500,00
Sponsoring scholing                     '16250,00
Besteed aan scholing                    -1.015,00
Nog besteden scholing                      960,00

Nadelig saldo 2016                            521,80             Besteding waterproject Sinchu Alagie
Koersstijging GDL          PMVillage 1.000,00
                                              Totaal 2.782,50            Totaal 2.782,50

Balans
Bezittingen Schulden

                                              31-12-2015                          31-12-2016                                   31-12-2015                                                               31-12-2016

Banksaldo Nederland             2.923,47                                2.401,67
Kasgeld 48,3548,35
Vermogenspositie                     3.005,82                                  2.484,02
Banksaldo Gambia               34,0034,00
(=Gdl 1.719)

Totaal 3.005,822.484,02 3.005,822.484,02

Toelichting/Opmerking:
De balans geeft een overzicht van de bezittingen (en de schulden) van de stichting.

De voor- of achteruitgang in vermogen bestaat uit het positieve of negatieve resultaat.
In cijfers:Vermogenspositie begin/einde jaar 3.005,822.484,02

Nog te besteden uit resultaten aan scholing  1.225,00          960,00
Nog te besteden uit resultaten overig            0,000,00
Vermogenspositie einde jaar                         1.780,82         1.524,02
Over de vermogenspositie per 31-12 2016 dient nog het volgende te worden vermeld:
De ontvangen gelden voor de verschillende projecten worden bijgehouden in de administratie d.m.v.
het zichtbaar maken van een nog te besteden bedrag.
Dit jaar is voornamelijk uit de opbrengsten van markten een nieuw waterproject gefinancierd.
De school in Kiti blijven we financieel volgen, in 2016 werden nog enkele salarisbetalingen gedaan en
er werd nog geld besteed aan de bouw van een veranda aan de school. Voor de school wordt gewerkt
aan een situatie waarbij in de toekomst de volledige financiering wordt geregeld door de overheid.
Scholing in het algemeen is een belangrijk speerpunt van de stichting

Gezien en akkoord door de overige bestuursleden t.w.:
R. Ruigrok van der Werve, A.M.G. Boselaar-Denneman, W. Bosselaar en G. Bende